Utskriftsvennlig versjon

Arkiv i depot IKA Møre og Romsdal

Pleie og omsorgsavdelinga

Pasientarkiv 1976-2001

Pasientarkiv

Pasientjournalar

153/04

15,4

Helseavdelinga

Føds.arkiv/helsekort 1946-1982

Fødselsmapper/Helsekort

Fødselsmapper/Helsekort

089/02

9,0

PPT for Herøy

Klientmapper 1930-1995

Klientmapper

Mapper alfabetisk ordna

009/02

0,9

Helseavdelinga

Helsekort fødte: 1983-1995

 

 

056/09

5,6

Helseavdelinga

Fødselsmld. Fødte 1972-1996

 

 

001/09

0,1

Helseavdelinga

Pasientarkiv pykiatrisk

 

 

001/10

0,1

Helseavdelinga

Skjermbilde/fiskeriundersøkelse

 

 

001/09

0,1

Helseavdelinga

Tuberkulosekartotek

 

 

016/09

1,6

Herøy legesenter

Mors 2009

 

 

004/09

0,4

Helseavdelinga

Helsekort fødte: 1947-1972

 

 

001/09

0,1

Helseavdelinga

Helsekort for lærarar født:1900-1952

 

 

001/09

0,1

Helseavdelinga

Fødselsmeldingar mors f. 1972-1974

 

 

001/09

0,1

Helseavdelinga

Helsekort mors f. 1952-1995

 

 

001/09

0,1

Helseavdelinga

Helsekort HVPU fødte: 1911-1973

 

 

001/09

0,1

Herøy legesenter

Mors t.o.m 2008

 

 

076/09

7,6

Sosial/barnevern

Klientmapper

 

Siste kontakt 1987-1999

044/10

4,4

Myrsnipa barnehage

Barnehagemapper

 

Siste kontakt 1995-1996

001/10

0,1

Bergsøy barnehage

Barnehagemapper

 

Siste kontakt 1990-1992

001/10

0,1

Myrvåg skule

Elevmapper

 

Siste kontakt 1994-2008

002/10

0,2

Bergsøy skule

Elevmapper

 

Siste kontakt 1969-1995

002/10

0,2

Leine skule

Klassedagbøker

 

Siste kontakt 1992-2009

002/10

0,2

Leine skule

Elevmapper

 

Siste kontakt 1972-2008

001/10

0,1

Leine skule

Klasselister/spes.ped./skademld

 

Siste kontakt 1969-2008

001/10

0,1

Ytre Herøy ungdomsskule

Elevmapper

 

Siste kontakt 1982-1990

03/10

0,3

Pleie og omsorgsavd.

Mors

 

2002-2011

143/13

14,3

Skuleavdelinga

Gamle skuleprotokollar

Skuleprotokollar (9 kasser)

 

 2014

 

Fellessekretariatet

Saksarkiv

(54 boksar)

1976-1983

 2014

 

Fellessekretariatet

Saksarkiv

(82 boksar)

1984-1993

 2014

 

Fellessekretariatet

Saksarkiv

(56 boksar)

1994-1999

 2014

 

Skuleavdelinga

Spesialundervisning

Personarkiv (12 boksar)

1963-2010

 2014

 

Skuleavdelinga

Hovedutval for undervisning

Protokollar

1994-1995

 2014

 

Skuleavdelinga

Utval for kultur og oppvekst

Protokollar

1996-2002

 2014

 

Skuleavdelinga

Møtebøker skulestyret

Protokollar

1890-1993

 2014

 

Sosialavdelinga

Fattigkasse usortert

 

1846-1966

 2014

 

Sosialavdelinga

Fattigkasse ussortert

 

1930-1967

 2014

 

Sosialkontor

Delegasjonssaker innbunden

 

1993-1995

 2014

 

Sosialkontor

Delegasjonssaker innbunden

 

1996-1997

 2014

 

Sosialkontoret

Delegasjonssaker innbunden

 

1998-2001

 2014

 

Barnevern

Delegasjonssaker innbunden

 

1993-2002

 2014

 

Barnevern

Postjournal

 

1995-2003

 2014

 

Sosialkontor

Postjournal

 

1992-1994

 2014

 

Sosialkontor

Postjournal

 

1995-2002

 Totalt

 28,6

Utviklingsavd.

Byggesaksarkivet

 

 

 2014

Ca. 80

 

Laster...