Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Utval og møtebehandling

Utval- og møtebehandling

Utval- og møtebehandling

 
 

Utskriftsvennlig versjon

Møteinnkalling

  • Faste møtedato for alle utval for komande år vert bestemt i siste møte før jul.
  • Møtesekretær henter sakene som ligg klare. Sakene vert overført frå køliste til sakskartet.
  • Sakliste vert tatt ut og godkjent av ordførare eller rådmann.
  • Møtedokumenta vert klargjorde. Sakskartet vert nummerert og møteinnkalling genereres.
  • Trykkesett vert klargjort og kontrollert. Sakene vert varsla med SMS og sendt som lenkje i epost til dei ulike epostgruppene. (Sjå framgongsmåte i Kvalitetslosen)
  • Faste saker
  • Referatsaker og delegerte saker vert samlast kvar for seg under politisk sak med rett tittel.

Generering av offentleg møteinnkalling

  • Om møteinnkallinga inneheld saksframlegg eller andre dokument som er unntatt offentligheit, må det legges tilgangskode på møteinnkallinga og genererast ei offentlig innkalling. (Sjå framgongsmåte i Kvalitetslosen).

.

Offentliggjering av møteinnkalling

  • Generer PDF-format og godkjenn alle dokument i møteinnkallinga. Den er då tilgjengeleg i søkebildet i ePhorte og på heimesida.
  • Unntatte offentlig dokumenter blir tatt ut av trykkesettet. Dokumenta vert trykt i rosa og delt ut i møte.
Laster...