Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Arkivorganisering

Oversikt over arkivdelar i Herøy kommune: 

Arkiv

Arkivdel

Ordningsprinsipp

Papir

Elektr.

Plassering

Saksarkiv/emne

EMNE

K-kode

 

X

Fellessekretariatet

Gards- og bruksnummerarkivet

GBNR

Gnr/bnr

X

X

Utviklingsavd.

Personalarkivet

PERS

Etternamn

 

X

Personal- og org. avd.

Klientarkiv

BARN

Fødselsdato

X

 

Barnevernsavd.

Elevmapper (spes.ped)

ELEV

Etternamn

 

X

Skuleavd.

Elevmapper (vaksenoppl.)

ELEV

Etternamn

 

X

Skuleavd.

Barn

BARN

Etternamn

X

 

Dei kommunale barnehagane

Elevmapper

ELEV

Etternamn

X

 

Grunnskulane

Pasientjournalar

PAS

Fødselsdato

X

 

Legekontor

Helsekort

 

Fødselsdato

X

X

Helseavdelinga

Klient

KLIENT

Fødselsdato

X

 

NAV-kontoret

Elevmapper

ELEV

Fødselsdato

X

 

PPT-kontoret

Pasientjournalar

PAS

Fødselsdato

X

X

Ergo/fysioterapi

Pasientjournalar

PAS/KLIENT

Fødselsdato

X

X

Psykiatri

Pasientjournalar

PAS/KLIENT

Fødselsdato

X

X

Sjukeheimane/heimesjukepleia

Klientarkiv

KLIENT

Fødselsdato

X

X

Pleie- og omsorgsavd./Bu-og hab. avdelinga

Laster...