Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Arkiv i depot IKA Møre og Romsdal

Pleie og   omsorgsavdelinga

Pasientarkiv 1976-2001

Pasientarkiv

Pasientjournalar

153/04

15,4

Helseavdelinga

Føds.arkiv/helsekort   1946-1982

Fødselsmapper/Helsekort

Fødselsmapper/Helsekort

089/02

9,0

PPT for Herøy

Klientmapper 1930-1995

Klientmapper

Mapper alfabetisk ordna

009/02

0,9

Helseavdelinga

Helsekort fødte:   1983-1995

 

 

056/09

5,6

Helseavdelinga

Fødselsmld. Fødte   1972-1996

 

 

001/09

0,1

Helseavdelinga

Pasientarkiv pykiatrisk

 

 

001/10

0,1

Helseavdelinga

Skjermbilde/fiskeriundersøkelse

 

 

001/09

0,1

Helseavdelinga

Tuberkulosekartotek

 

 

016/09

1,6

Herøy legesenter

Mors 2009

 

 

004/09

0,4

Helseavdelinga

Helsekort fødte:   1947-1972

 

 

001/09

0,1

Helseavdelinga

Helsekort for lærarar   født:1900-1952

 

 

001/09

0,1

Helseavdelinga

Fødselsmeldingar mors   f. 1972-1974

 

 

001/09

0,1

Helseavdelinga

Helsekort mors f.   1952-1995

 

 

001/09

0,1

Helseavdelinga

Helsekort HVPU fødte:   1911-1973

 

 

001/09

0,1

Herøy legesenter

Mors t.o.m 2008

 

 

076/09

7,6

Sosial/barnevern

Klientmapper

 

Siste kontakt 1987-1999

044/10

4,4

Myrsnipa barnehage

Barnehagemapper

 

Siste kontakt 1995-1996

001/10

0,1

Bergsøy barnehage

Barnehagemapper

 

Siste kontakt 1990-1992

001/10

0,1

Myrvåg skule

Elevmapper

 

Siste kontakt 1994-2008

002/10

0,2

Bergsøy skule

Elevmapper (født 1980-1983)

 

Siste kontakt 1969-1995

002/10

0,2

Leine skule

Klassedagbøker

 

Siste kontakt 1992-2009

002/10

0,2

Leine skule

Elevmapper

 

Siste kontakt 1972-2008

001/10

0,1

Leine skule

Klasselister/spes.ped./skademld

 

Siste kontakt 1969-2008

001/10

0,1

Ytre Herøy ungdomsskule

Elevmapper

 

Siste kontakt 1982-1990

03/10

0,3

Pleie og omsorgsavd.

Mors

 

2002-2011

143/13

14,3

Skuleavdelinga

Gamle skuleprotokollar

Skuleprotokollar (9   kasser)

 

 2014

 

Fellessekretariatet

Saksarkiv

(54 boksar)

1976-1983

 2014

 

Fellessekretariatet

Saksarkiv

(82 boksar)

1984-1993

 2014

 

Fellessekretariatet

Saksarkiv

(56 boksar)

1994-1999

 2014

 

Skuleavdelinga

Spesialundervisning

Personarkiv (12 boksar)

1963-2010

 2014

 

Skuleavdelinga

Hovedutval for   undervisning

Protokollar

1994-1995

 2014

 

Skuleavdelinga

Utval for kultur og oppvekst

Protokollar

1996-2002

 2014

 

Skuleavdelinga

Møtebøker skulestyret

Protokollar

1890-1993

 2014

 

Sosialavdelinga

Fattigkasse usortert

 

1846-1966

 2014

 

Sosialavdelinga

Fattigkasse ussortert

 

1930-1967

 2014

 

Sosialkontor

Delegasjonssaker   innbunden

 

1993-1995

 2014

 

Sosialkontor

Delegasjonssaker   innbunden

 

1996-1997

 2014

 

Sosialkontoret

Delegasjonssaker   innbunden

 

1998-2001

 2014

 

Barnevern

Delegasjonssaker   innbunden

 

1993-2002

 2014

 

Barnevern

Postjournal

 

1995-2003

 2014

 

Sosialkontor

Postjournal

 

1992-1994

 2014

 

Sosialkontor

Postjournal

 

1995-2002

 Totalt

 28,6

Utviklingsavd.

Byggesaksarkivet

 

 

 2014

Ca. 80

Sentraladm

Emnearkiv

 

2000-2004

2015

80 b.

Sentraladm.

Emnearkiv

 

2004-2006

2015

64 b.

Sentraladm.

Emnearkiv

 

2006-2012

2015

149 b.

Indre Herøy   Ungdomsskule

Karakterprotokollar

Protokollar

1979-1999

2015

5 b.

Indre Herøy   Ungdomsskule

Dagbøker

 

1982-1999

2015

6 b.

Indre Herøy   Ungdomsskule

Merknadtillegg

 

1982-1999

2015

3 b.

Stokksund skule

Karakterprotokollar

 

1999-2004

2015

2 b.

Stokksund skule

Dagbøker

 

1999-2004

2015

2 b.

Herøy legesenter

Morsarkiv

 

1976-2012

2015

73 b.

Dr. Ørstavik

Morskarkiv

 

1976-2012

2015

79 b.

PPT

Klientmapper

 

1992-2001

2015

40 b.

Framhaldsskulen

Klassedagbøker

 

1965-1969

2015

1 b.

Bergsøy skule

Klassedagbøker

 

1965-2012

2015

30 b.

Herøy Overformynderi

Diverse seriar

 

 

2015

12 b.

Kvalsvik friskule

Elevmapper

 

Siste kontakt 2003-2009

2015

2 b.

Ytre Herøy ungdomsskule

Elevmapper

 

1977-1990

2015

10 b.

Herøy overformynderi

Protokollar og boksar

 

 

2015

1 hm

Herøy overformynderi

Klientarkiv

 

1994-2013

2015

14 b.

Herøy fattigvesen

Tvistesak

 

Fram til 1950

2015

1 b.

Herøy barnevern

Bidragssaker

 

Fram til 1965

2015

1 b.

Herøy forsorgstyre

Anvisningsboka

Protokoll

1954-1965

2015

1 stk.

Herøy vergeråd

Møtebok

Protokoll

1919-1979

2015

1 stk.

Herøy vergeråd

Journal

Protokoll

1919-1965

2015

1 stk.

Herøy barnevern/sosial

Klientmapper

Levert IKA for ordning

 

2016

18,7 hm

Herøy barnevern/sosial

Protokoller

Levert IKA for ordning

 

2016

9 hm

Myrvåg legesenter

Morsmapper

85 boksar

1968-2016

2017

8,5 hm

Herøy barnevern/sosial

Journal

Levert IKA for ordning

 

2018

5 flyttekass

 

 

 

 

Laster...