Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Avleveringsrutine til arkivdepot (IKA Møre og Romsdal)

I høve til § 5-1 i Arkivlovforskrifta skal alle arkiv som ikkje lenger er i bruk for administrative formål (eldre arkiv) avleverast til arkivdepot. Riksarkivaren har utarbeidd ein normalinstruks, iverksatt 01.06.02, som spesifiserer krav til avlevering og tilbakelån.

Herøy kommune har avtale med IKA Møre og Romsdal om avlevering til depot.

Laster...