Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Uttrekk

Det skal takast uttrekk frå arkivsystem, arkivdelar i arkivsystem og fagsystem som vert avslutta. Dette er det IT lokalt og IT ved IKA Møre og Romsdal som må samarbeide om å utføre. Arkivtenesta bistår praktisk ved behov

Laster...