Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Arkivet - Personal og organisasjonsavdelinga

Dokument:

§:

Saksbehandlar:

Arkiv:

Arbeidsavtalar

A§25

Mappeeigar

Ja, personalavd.

Permisjonssøknad

P§13/ingen

Mappeeigar

Elektronisk

Fødselspermisjon

P§13

MAGNEV

Elektronisk

Oppseiingar

P§13/ingen

Mappeeigar

Elektronisk

Senioravtale

P§23.1

EHB

Ja, personalavd.

Tenestebevis

P§26

EHB

Elektronisk

Avtale bil/tlf

P§23.1

MIS

Elektronisk

Endring av løn

P§23.1

MIS

Elektronisk

Pensjon KLP

P§13

MIS

Ja, personalavd.

Pensjon SPK

P§13

MIS

Ja, personalavd.

Avtale om EK-tenester

 

MIS

Elektronisk

CV, kursbevis o.l.

P§26

EHB

Elektronisk

Teieplikt

A§25

EHB

Elektronisk

Off. søkjarliste

 

Mappeeigar

N-notat

Utvida søkjarliste

A§25

Mappeeigar

N-notat

Unntak frå arb.gj.periode

U§13

MAGNEV

Elektronisk

Sjukepengar – vedtak NAV

U§13

MAGNEV

Elektronisk

Svarlipp

U§25

EHB

Elektronisk

Autorisasjonar

U§26

Mappeeigar

Elektronisk

 

Personalleiar fordelar ufordelt post.

 

Autorisasjonar:

Leiar har ansvaret for innhenting av autorisasjon

 

 

Søknad på utlyste stillingar:

Søknad:

Dokumentet skal vere u.off. §25 - men namn skal vere offentlig dersom søkjar ikkje har kryssa for å vere u.off. (Personalavd. vil vurdere kvar enkelt søkjar og gi oss tilbakemelding om endringar).

Førebels svar

:

Skal vere offentleg - om ikkje søkjar har kryssa for u.off, då må namnet skjermast u.off. § 25.

Svar på tilbodsbrev:

Dokumentet skal vere u.off. § 25, men namnet skal vere offentleg.

Off. søkjarliste:

Offentleg - Internt n-notat EHB/Mappeeigar

Utvida søkjarliste:

Skal skjermast u.off. §25 - Internt n-notat EHB/Mappeeigar

Fortløpande søknadar til assitent/vikarstillingar:

i pleie- og omsorg, skule, barnehage, barnevern og bu-hab. skal førast på eigne mapper som u.off. §25 - utan å skjerme namn. Mappeeigar skal gi førebels svar.

Søknadar til stillingar utan tilknyting til utlyste stillingar:

Skal journalførast u.off. §25 - utan å skjerma namn. Kopi av søknaden skal sendast til rett avdeling og Fellessekretariatet skal avskrive og sende svar.

Søknadar til stillingar tilfeldige vikarar reinhald/lærar og assistentar:

Skal journalførast u.off. §25 - utan å skjerme namn. Mappeeigar skal gi førebels svar.

Laster...